MDM

Program MDM – Co to takiego?

MdM to rządowy program wsparcia młodych ludzi w nabyciu pierwszego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Program ruszył od 1 stycznia 2014 roku i potrwa 5 lat. Celem programu są dopłaty do zakupu nieruchomości, które będą traktowane jako wkład własny. Pula środków jest jednak ograniczona.

Inwestycje objęte rządowym programem Mieszkanie dla Młodych

Dla kogo mieszkania MDM?

Ze wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia / przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

Na podstawie nowelizacji programu MdM ograniczenia dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MdMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci.

Dopuszczalna jest sytuacja, w której z programu MdM może skorzystać singiel będący już współwłaścicielem mieszkania lub domu jednorodzinnego oraz gdy małżonkowie posiadają ½ udziału w dwóch różnych mieszkaniach. Czyli jako małżeństwo nie posiadają w całości żadnego mieszkania.

Jakie mieszkania objęte są programem?

Osoby zainteresowane wsparciem mogą zakupić mieszkanie, które będzie miało maksymalnie 75m2 powierzchni. Jeżeli wnioskodawcy mają troje lub więcej dzieci własnych lub przysposobionych, program zezwala na zakup mieszkania MdM mającego maksymalnie 85 m2 powierzchni. Bez względu na wielkość mieszkania, państwo w ramach programu MdM dopłaci tylko do 50 m2  jego powierzchni w określonej przez ustawę wysokości. Gdy wnioskodawca w chwili ubiegania się o dopłatę MdM wychowuje trójkę lub więcej dzieci, limit powierzchni zwiększa się do 65m2. Dopłata dotyczy tylko lokalu i pomieszczeń w nim się znajdujących  (nie obejmuje komórek, balkonów, tarasów, loggi, antresol, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, strychów).

Co możemy zyskać?

Na postawie art. 7 Ustawy dofinansowanie wkładu własnego wynosi:

  • 1) 10% w przypadku singli i małżeństw bez dzieci
  • 2) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko;
  • 3) 20% przy dwójce dzieci;
  • 4) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci

Kiedy zostanie wyczerpany limit dopłat oraz co wtedy?

Jeśli kwota przeznaczonych  w danym roku środków na dopłaty przekroczy poziom 95 % wtedy wnioski przestaną być przyjmowane. Stanie się to,  także gdy suma środków z wniosków zakwalifikowanych do wypłaty w kolejnym roku przekroczy 50% wszystkich środków przeznaczonych na dopłaty w tym roku.

  • 2014 rok – 600 mln zł
  • 2015 rok – 715 mln zł
  • 2016 rok – 730 mln zł
  • 2017 rok – 746 mln zł
  • 2018 rok – 762 mln zł

W sumie w latach 2014 – 2018 wsparcie wyniesie maksymalnie 3 553 mln zł.